Jak zdefiniować cel spotkania? Pomysłem na to jest oklepany już, ale ciągle działający SMART. SMART to akronim od angielskiego Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound. Znamy go wszyscy, a stosują niektórzy. Szkoda czasu, przecież i tak każdy wie o co chodzi. A może nie w każdym przypadku warto tak definiować cel? Cel powinien być:…