W analizie biznesowej przede wszystkim staramy się zrozumieć problem klienta – zarówno od strony oczekiwań, celów, sposobu działania (tego obecnego i tego pożądanego), jak i z punktu widzenia rozwiązania problemu, oprogramowania itd. Dzisiaj kilka słów o tym pierwszym aspekcie. Jak właściwie zrozumieć klienta w aspekcie jego działania? Jesteśmy po przeczytaniu opasłej…