Niesamowicie „fascynuje” mnie sposób organizacji spotkań polegający na zapraszaniu jak największej liczby uczestników. „Niech się przysłuchują, nie zaszkodzi. Może coś ważnego dopowiedzą.”. Przypomina mi to takie stare zdjęcia, lata 20-30 ubiegłego wieku, gdzie cała rodzina zbierała się wokół dużego drewnianego radioodbiornika i słuchała. Ojciec, matka, trójka małych dzieci, babcia, dziadek… nie ważne, czy to były wiadomości czy słuchowisko dla dzieci. Nie o to w tym chodziło. Liczyło się słuchanie radia.

Takie podejście w organizacji spotkań może świadczyć o braku wizji i przygotowania spotkania. Mówi też o tym, że niekoniecznie organizator rozumie, co należy wypracować, a także kogo do tego zaangażować. Jeśli nie mamy wizji, wówczas organizujemy rozmówki „pogadajmy o…” licząc na to, że rozmowa wszystko załatwi. Jeśli nie jesteśmy przekonani o tym czego oczekujemy, a tym bardziej jeśli nie jesteśmy na 100% pewni, kto do tego efektu miałby się przyłożyć, wysyłamy zaproszenie do wszystkich, prosimy o doproszenie odpowiednich osób i… organizujemy zjazd miłośników pracy na laptopach. Bo powiedzmy sobie szczerze, co większość osób robi podczas takich spotkań? Niedawno pisałem o celu i produktach. To pierwsza rzecz, która ma nam powiedzieć po co jest to spotkanie i czego od niego oczekujemy. Drugi krok w tej tajemnej metodzie to określenie tego, kto jest nam potrzebny i dlaczego? Spotkanie efektywne to spotkanie w gronie kilku osób, ale takich, które mogą wnieść cenny wkład w wypracowanie oczekiwanych przez nas efektów. To nie konferencja, w którą zamienia się wiele dużych spotkań, z mikrofonem, „mównicą”, kilkoma prelegentami i oklaskami na koniec.

1. Dobierz uczestników do celu i tematu spotkania

Niby banalna kwestia, jednak stanowi często całkiem poważne problemy. Kogo potrzebujemy, aby zrealizować cel spotkania? Kto jest powiązany z tematem i w jaki sposób. Jak go wyłonić?

Przy każdym przedsięwzięciu mamy do czynienia z ryzykiem powodzenia bądź porażki, czyli pewnym prawdopodobieństwem tego, że się uda. I to ryzyko może sterować naszym działaniem. Przy określaniu minimalnej grupy osób wyjdź z punktu widzenia prawdopodobieństwa sukcesu – jeśli wiesz czego oczekujesz (znasz cele) i wiesz co należy wypracować (znasz produkty), zastanów się nad grupą, która pomoże Ci w wypracowaniu tego, co zakładasz (dostarczy Ci sukces) i która to grupa osób musi pracować razem aby wypracować efekt. Bez współpracy tych osób w jednym czasie i miejscu nie uda Ci się warsztat. Dopiero jak masz już listę preferowanych osób, zastanów się kogo może zabraknąć i cel nadal zostanie osiągnięty. Co byłoby, gdyby w ostatniej chwili dana osoba zrezygnowała ze spotkania (rozchorowała się, odwołała uczestnictwo). Czy przesunąłbyś spotkanie, czy kontynuowałbyś je? Jeśli to pierwsze – masz naturalnego kandydata na uczestnika. Tego drugiego możesz doprosić do konsultacji po spotkaniu. Być może wypracowane z taką grupą rozwiązanie trzeba będzie jeszcze uszczegółowić, dopracować, ale będzie można to zrobić indywidualnie z poszczególnymi osobami, albo na „dogrywce”. Jednak dogrywka zostanie zorganizowana z jakimś wypracowanym materiałem. Jeśli nie wszyscy są potrzebni do dyskusji i wspólnej pracy, nie zapraszaj ich na spotkanie. Inaczej nie zapanujesz nad procesem, ilością uczestników i będziesz przekonany, że „grupa nie chce pracować”. A to nie jest zła wola uczestników. Po prostu tak się dzieje z dużymi grupami. Każdy człowiek to istota z zaszytą w sobie ekonomią (rachunkiem kosztów) oszczędza swoje zasoby. Jeśli temat mnie nie dotyczy, nie jestem potrzebny w grupie, wyłączam się. Nie palę niepotrzebnie swojego zaangażowania, sił, uwagi. Oszczędzam. Przełączam się w tryb poszukiwania zadania, które mnie zaangażuje i… np. otwieram laptopa. Czy mam złe intencje? Nie.

2. Dobierz metody do celu i uczestników

Zakładam, że jesteś świadomym analitykiem i chcesz pracować efektywnie – dostarczyć efekt w możliwie krótkim czasie, przy zaangażowaniu najmniejszej możliwej grupy osób (jak już wcześniej powiedzieliśmy), czyli po najniższych kosztach. Dobierz metodę (metody) pracy do tematu spotkania oraz uczestników. Zwróć uwagę na to jakimi osobami są zaproszeni, czy są to osoby łatwo pracujące w grupie czy nie. Czy mają naturalną skłonność do współpracy, energię i chęć działania?

Jeszcze jedna ważna rzecz na koniec wpisu. Czasem tak dobierając uczestników, jak wyżej to opisałem, otrzymamy dużą ilość osób niezbędnych do powodzenia spotkania… bywa. Jednak to od naszego pomysłu będzie zależeć, jak zaplanujemy takie spotkanie, aby każdy był zaangażowany. Może rozwiązaniem będzie podział grupy na podgrupy i wspólna praca nad różnymi zadaniami na warsztacie a następnie agregacja wyników i dyskusja. Wówczas wyzwaniem będzie zakomunikowanie wszystkim wypracowanego przez podgrupy efektu oraz połączenie tych elementów w większą całość. Jak to zrobić, aby zmieścić się w czasie a z drugiej strony wszyscy poczuli się doinformowani? Niezbędny będzie plan spotkania i nasza pomysłowość jak dotrzeć do celu, zaangażować innych, wykorzystać maksymalnie ich potencjał i wiedzę oraz połączyć to wszystko w całość, która przyniesie zakładaną korzyść.